วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประโยชน์ของออยล์คูเลอร์ ( OIL COOLER )ออยล์คูเลอร์ ( OIL COOLER ) หรือ ตัวการทำให้น้ำในเครื่องเย็น


น้ำมันเครื่องที่ใช้กันอยู่ทั่วไปทำหน้าที่ในการลดการเสียดสีของเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอน้อยที่สุด ซึ่งอาศัยฟิล์มบางๆของน้ำมันเครื่องเข้าไปแทรกบริเวณช่องว่างระหว่างชิ้นส่วน เช่น เพลาข้อเหวี่ยง แหวนสูป ก้านสูป เพลาราวลิ้น แคมชาร์ป เป็นต้น น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพจะต้องมีปริมาณสารยึดเกาะโลหะที่เหมาะสม จะสังเกตได้ว่าน้ำมันเครื่องที่มีราคาแพงจะทำหน้าที่ในการหล่อลื่นได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องราคาถูก ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติน้อย จึงสามารถใช้งานได้ดีในอุณหภูมิสูง อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าน้ำมันเครื่องราคาถูก น้ำมันเครื่องราคาถูกจะทำงานได้ดีในอุณหภูมิที่กำหนด แต่หากอุณหภูมิสูงขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นของเหลวใส ในขณะที่เครื่องมีการทำงานอย่างหนักและมีความร้อนเกิดขึ้นสูง เป็นผลให้โลหะภายในเครื่องยนต์มีการขยายตัว เพิ่มโอกาสทำให้โลหะเกิดการกระทบกันและเสียหายได้ในที่สุด นอกจากนี้ออยล์คูเลอร์ยังมีหน้าที่หลัก ในการช่วยระบายความร้อนให้น้ำมันเครื่องที่หมุนเวียนอยู่ในเครื่องยนต์ ให้มีอุณหภุมิที่เหมาะสม ภายในออยล์คูลเลอร์จะมีครีบให้น้ำมันเครื่องไหลผ่านและอาศัยอากาศภายนอกไหลมากระทบกับท่อน้ำมัน เพื่อนำความร้อนออกมาระบายให้เย็นตัวลง

ชนิดของออยล์คูเลอร์

ออยล์คูเลอร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1. ระบายความร้อนด้วยน้ำ ชนิดนี้มักถูกติดตั้งกับกรองน้ำมันเครื่อง หรือติดตั้งอยู่กับเสื้อสูป ในเครื่องที่มีการออกแบบให้มีน้ำและน้ำมันเครื่องไหลผ่าน มักผลิตมาจากสแตนเลส เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำ แต่มักทำให้การระบายความร้อนทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นัก ออยล์คูเลอร์ชนิดนี้ส่วนใหญ่มักถูกติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

2. ระบายความร้อนด้วยอากาศ มี 2 แบบ แบบที่หนึ่ง ทำมาจากทองแดงทั้งท่อภายในและภายนอก ทำให้ทนทานมากกว่าชนิดแรก มีน้ำหนักมาก แต่การระบายความร้อนสามารถทำได้น้อย แบบที่สอง ทำจากอลูมิเนียม ทำให้มีน้ำหนักน้อย ให้ความแข็งแรงทนทานน้อยกว่าชนิดอื่น ๆ แต่สามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตั้ง
ในเครื่องยนต์ดีเซลมักมีการติดตั้งออยล์คูเลอร์มาแล้ว เพราะเป็นเครื่องยนต์ที่มีความร้อนสูง ในเครื่องเทอร์โบส่วนมากก็จะติดตั้งมาให้ ส่วนใหญ่จะเป็นการระบายความร้อนด้วยน้ำ แต่หากเป็นการระบายความร้อนด้วยอากาศจะมีขนาดเล็ก สำหรับเครื่องยนต์ที่มีการติดตั้งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ สามารถหาซื้อแบบที่ดีกว่ามาติดตั้งได้เลย เครื่องระบายความร้อนด้วยน้ำมักต้องถอดเครื่องเดิมออกก่อนและหาอแดปเตอร์มาต่อในจุดที่เคยใส่กรองน้ำมันเครื่อง และต่อสาย มายังตัวใส่กรองน้ำมันเครื่องด้านนอก แล้วในตัวอแดปเตอร์จะมีสายแยกเพื่อจะเข้าไปยังออยล์คูเลอร์อีกที สำหรับการติดตั้งต้องอยู่ในบริเวณที่สามารถรับลมที่จะมาระบายความร้อนได้ดี ไม่เสี่ยงกับการกระแทก และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย หรืออาจติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนร่วมด้วยก็ได้

ข้อดี
1. ช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ มีความสำคัญเทียบเท่ากับหม้อน้ำ เพราะถ้าน้ำมันเครื่องเย็นมีผลทำให้อุณหภูมิของเครื่องเย็นลงด้วย

2. ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ข้อควรระวังสำหรับการใช้ออยล์คูเลอร์
ควรคำนึงถึงปั้มน้ำมันเครื่องด้วยว่ามีแรงดันเพียงพอหรือไม่ เพราะหากแรงดันน้ำมันเครื่องลดลงอาจต้องเปลี่ยนปั้มน้ำมันเครื่องใหม่ ในการติดตั้งควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เมื่อทำการติดตั้งแล้ว ควรตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพราะอาจต้องเพิ่มน้ำมันเครื่องอีก 1 – 2 ลิตร

เทคนิคง่าย ๆ ในการเอาใจใส่รถยนต์ อย่าลืมนำไปใช้นะคะ

1 ความคิดเห็น:

  1. หลายคนถามว่าทำไมผมต้องใส่ ออยล์คูลเลอร์ ให้กับรถแทบทุกคัน ที่ผมมีใช้อยู่

    ตอบลบ